Банкова вносна бележка .

Банкови платежни документи - нареждания, вносни бележки, НАП
Стандартно нареждане / вносна бележка  Калкулатор и генератор на платежни нареждания / вносни бележки за НАП!Калкулатор и генератор на платежни нареждания / вносни бележки за плащания към НАП
Онлайн PDF генератор на банкови нареждания/вносни бележки.Формата не записва данни за платежния документ на сървъра.Спазено Указание на БНБ
            Видеоупътване
Наредител / Вносител / Платец
Ако попълвате ВНОСНА БЕЛЕЖКА за НАП/Бюджет, полетата със син оттенък в секцията НАРЕДИТЕЛ ще са достатъчни като информация. Ако попълвате ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ към НАП/Бюджет попълнете и останалите.

Но преди всичко определете вида на платежния документ.
Budget Car Hire   ТД НА НАП - IBAN сметки банкинап     Общини - сметки банкиОбщини Ново!
Изберете банка на наредител / вносител / платец , след което редактирайте IBAN - 3-4 цифра и добавете последните 10 символа.банка Изберете банка на получател , след което редактирайте IBAN - 3-4 цифра и добавте последните 10 символа. Ако сте ползвали горните бутони НАП или Общини няма смисъл да ползвате този.банка
  Пример:
  О Б Б
  НОВА ЗАГОРА
  ОББ кл. Н.ЗАГОРА
  ПЛ. СВОБОДА
Изтеглете празни попълняеми форми Изтеглете платежно нареждане за НАП, вносна бележка Актуализирани според Указание 3-2009 на БНБ, могат да се запазват и редактират.
Платежно нареждане / вносна бележка за плащане от/към бюджета (НАП)  |  Вносна бележка  |  Кредитен превод  |  Директен дебит
Дата: Изберете дата на нареждане / вносна бележка Сума: Основание
Вид документ: ,No: и дата: Изберете дата на документа по който се плаща Период - от: Изберете период за който се плаща           до Изберете период за който се плащаФормат на датите:дд.мм.гггг
Вид плащане: НАП вид плащания / параграф /за ДОО , НЗОК , ДЗПО , ГВРС , УЧПФ/ * БУЛСТАТ: ЕГН: Платежна система:
Задълж.лице: ЛНЧ: Такси:
Така изглеждат готовите бланкиПримери: Вносна бележка  Платежно нареждане,дебит  Платежно нареждане,кредит  Платежно нареждане,бюджет
y: h:            
x -отместване по хоризонтала(0-10); y -отместване по вертикала(0-10); h -височина на реда(6-10)

Документът "Вносна бележка" се съставя от клиент на банката, който внася пари в брой по банкова сметка.
Този документ не може да се използва за плащания от/към сметки на разпоредители с бюджетни кредити и от/към сметки на администратори на публични вземания.
Документът се съставя най-малко в два екземпляра, по един за банката и за вносителя.

My Google blog © MMXIV, инж. Бойчо Добрев - 1webprogrammer@frombulgaria.net - Условия за ползване Valid HTML 4.01 TransitionalValid CSS! Level A conformance icon, 
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0